STUDIO 7 HOT SHORTS CHS02

Nylon / LYCRA, v-band front