STUDIO 7 STIRRUP SHIMMER TIGHTS ADULT ADTT04

85% Nylon, 15% Spandex