STUDIO 7 STIRRUP SHIMMER TIGHTS CHILD CHTT04

85% Nylon, 15% Spandex